kvwhekosbanner2019

Algemene Voorwaarden


• Art 1.Een inschrijving is pas geldig op het moment dat het inschrijfgeld door Kindervakantiewerk HeKoS (KVW) is ontvangen.

• Art 2. Het inschrijfformulier dient geheel en naar waarheid ingevuld te worden, denkt u ook aan de medische gegevens, zoals allergiën, medicijnen, WA-verzekering e.d.

• Art 3. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeur van vriendjes of vriendinnetjes mits niet te laat ingeschreven. Voorkeur voor leiding kunnen wij niet honoreren. Dit vanwege organisatorische redenen.

• Art 4. Annulering van de inschrijving voor de gehele week is onomkeerbaar. Als u kind alsnog mee wil doen, wordt hij/zij op een wachtlijst geplaatst.

• Art 5. Na het inschrijven worden er al bepaalde kosten gemaakt voor uw kind. Besluit uw kind niet of niet een hele week mee te draaien, worden daar toch kosten voor berekend. Restitutie van het inschrijfgeld geschiedt na aftrek van reeds gemaakte kosten, dit bepaalt de penningmeester. Restitutie geschiedt alleen op eigen verzoek.

• Art 6. KVW HeKoS is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen. Wij adviseren om dure dingen, zoals mp3 spelers, mobiele telefoons, sieraden e.d. thuis te laten. Gevonden voorwerpen worden tot 1 maand na de Kindervakantiewerk week bewaard, daarna vervallen deze aan KVW HeKoS.

• Art 7. Ongewenst gedrag, alcohol en drugsgebruik word niet getolereerd. Bij constatering hiervan besluit het bestuur tot uitsluiting van deelname, dit zonder restitutie van het inschrijfgeld.

• Art 8. Gewonnen prijsjes, foto’s e.d. worden niet nabezorgd.

• Art 9. Vervoersmiddelen van ouders en kinderen dienen in deugdelijke staat te zijn en te voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

• Art 10. In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voldoen, beslist het dagelijks bestuur van KVW HeKoS. Het bestuur kan om moverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.

• Art 11. Deelname aan KVW HeKoS geschiedt geheel op eigen risico.

• Art 12. HeKoS Kindervakantiewerk is voor de organisatie volledig afhankelijk van vrijwilligers. Het aantal mogelijke deelnemers hangt samen met het aantal beschikbare vrijwilligers. De organisatie behoudt zich daarom het recht voor het aantal deelnemers te limiteren.Veiligheid en kwaliteit staan hierbij voorop.
Indien nodig kunnen ook reeds gedane inschrijvingen ongedaan worden gemaakt. Het inschrijfgeld zal dan worden gerestitueerd.Algemene voorwaarden vastgesteld d.d. 6-6-2016. Kindervakantiewerk HeKoS.


• Tijdens het kindervakantiewerk worden door HeKoS medewerkers foto's gemaakt.
• Door een inschrijving geven ouders toestemming aan HeKoS voor het gebruiken van deze foto’s, waarop mogelijk hun kind te zien is.
• De foto’s zullen alleen maar worden gebruikt voor publicatie op de eigen website kvwhekos.nl of op de facebookpagina van HeKoS.

Contact gegevens

Mail:  Info@kvwhekos.nl
Adres tijdens KVW:
 Telefoonnummer: 06 301 281 04
 Basisschool Armhoefse Akker
 Spoordijk 68  5018 GH Tilburg

Rekeningnr: NL67 INGB 0002 6052 04
KvKnummer: 63239388

Organisatie

Vanaf 2015 is HeKoS Kindervakantiewerk een stichting.
De organisatie is volledig in handen van vrijwilligers.
lees verder