kvwhekosbanner2019

Organisatie


HeKoS Kindervakantiewerk is rond 1960 ontstaan. Het oorspronkelijke doel was om kinderen uit de parochie die niet op vakantie gingen een leuke week te bezorgen. In de laatste week voor de scholen weer beginnen, begeleid door vrijwilligers. De grote aanjager was in de jaren '70 en '80 kapelaan Spijkers.
Het programma is in feite sindsdien identiek: low-budget, gezellige kinderactiviteiten als zwemmen, sport en spel en een bonte avond.
Het traditionele doel is en blijft nog steeds intact.

Vanaf 2015 is HeKoS Kindervakantiewerk een stichting.

De organisatie is volledig in handen van vrijwilligers en wordt gevormd door een stuurgroep. Deze stuurgroep coördineert en begeleidt de voorbereidingen van de activiteiten.
De huidige stuurgroepleden zijn: Georg Rosenberg, Chantelle Peelen, Koen Willemsen en Niek Vermeer.

Tijdens de KVW worden zij ondersteund door een grote club van vrijwilligers. Deze groep van circa 65 jongeren is de hele week betrokken als begeleiders of als (hulp)leider van de verschillende groepen.
.

In Tilburg is er ook de stichting KVW-Tilburg. Deze stichting heeft alleen een adviserende en coördinerende taak. Zie de site van KVW-Tilburg
De KVW activiteiten worden op elke afdeling zelfstandig georganiseerd.

Contact gegevens

Mail:  Info@kvwhekos.nl
Adres tijdens KVW:
 Telefoonnummer: 06 301 281 04
 Basisschool Armhoefse Akker
 Spoordijk 68  5018 GH Tilburg

Rekeningnr: NL67 INGB 0002 6052 04
KvKnummer: 63239388

Organisatie

Vanaf 2015 is HeKoS Kindervakantiewerk een stichting.
De organisatie is volledig in handen van vrijwilligers.
lees verder